Poradnik dla Twojego szefa

Doskonale wiesz, że system monitorujący i zarządzający siecią jest niezbędny w firmie, w której pracujesz. Niestety szef nie podziela Twojego zdania. Nie masz pomysłu, co z tym fantem zrobić?

Przedstaw argumenty nie do podważenia i udowodnij, jak ważne dla infrastruktury sieci jest jej monitorowanie.

Oszczędność czasu
W 10 sekund dowiedz się, czy wina leży po stronie aplikacji, bazy danych, czy sieci!
Nie marnuj czasu na odbijanie piłeczki pomiędzy zespołami i samodzielnie zidentyfikuj problem wskazany przez system.

Korzystanie z gotowej bazy wiedzy umożliwia Twojemu zespołowi natychmiastowe działanie.

Mniejsze koszty
System monitorujący zapewnia inteligentną alokację kosztownych zasobów sprzętowych. Potrafi doradzić zmniejszenie lub zwiększenie mocy procesora oraz pamięci, nie zakłócając jednocześnie pracy aplikacji końcowych.

Dzięki specjalnej funkcji “symulacji akcji pracownika” dokładnie poznajemy jakość pracy danej usługi, np. Office 365, Exchange, Salesforce, SQL, Oracle.

Efektywne zarządzanie czasem zespołu.
System pozwala na automatyczne przypisywanie alertów do poszczególnych osób w zespole, według aktualnej dostępności danego pracownika.

System eskalacji pozwoli zachować ciągłość zgłoszeń technicznych.

Stop stresowi
Narzędzie zapewnia widoczność wszystkich warstw i w innowacyjny sposób pozwala na obserwowanie zależności pomiędzy nimi, np. połączeń statystyk bazy danych z macierzą.

System umożliwia planowanie zasobów na dwa sposoby:

Wartość uśredniona (average value) bazująca na typowej pracy aplikacji i serwerów pozwala zaplanować ilość zasobów z perspektywy długoterminowej np. w momencie powiększania przestrzeni dyskowej.

Wartość wysoka (peak value), która umożliwia utrzymanie wysokiej wydajności dla krytycznych momentów – wtedy, gdy potrzebujesz więcej mocy obliczeniowej, np. podczas zwiększania ilości procesorów.

Sprawdzamy poprawne działanie aplikacji poprzez zapewnienie SLA dla dostępności usługi oraz jej czasu naprawy.

Nasi partnerzy