Wdrożenia systemów monitorowania IT

Wychodzimy poza szablonowe instalacje

Proponujemy kreatywne scenariusze spersonalizowanych konfiguracji, dostosowane do infrastruktury Klienta. Usługa wdrożenia to proces konfiguracji i personalizacji wszystkich produktów w naszym portfolio. Wdrożenie składa się z następujących etapów:

  • założenia projektowe

  • analiza przedwdrożeniowa

  • instalacja oprogramowania

  • dostosowanie infrastruktury sieciowej

  • konfiguracja systemu monitorującego

  • weryfikacja + testy

  • dokumentacja powdrożeniowa

Chcesz
wiedzieć więcej?