Jak rozwiązać błąd “Request timed out” w SolarWinds

W sytuacji, w której tworzymy bardzo rozbudowany raport lub eksportuje dużą liczbę informacji z SolarWinds, możemy natrafić na błąd “Unexpected Website Error – Request timed out”.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nasz raport lub inne zapytanie do SolarWinds na pewno jest wystarczająco wydajne. Może wystarczy zmienić sposób agregacji czy obliczania danych?

Zakładając, że wszystkie elementy są odpowiednio zoptymalizowane, wtedy możemy podwyższyć czas oczekiwania strony webowej SolarWinds. Domyślny czas to 1 minuta i 50 sekund (1:50).

W celu zmiany czasu oczekiwania, należy zmodyfikować “executionTimeout” w sekcji “system.web/httpRuntime” dla strony webowej SolarWinds.

Należy wykonać poniższe kroki:

  1. Zalogować się do serwera SolarWinds poprzez zdalny pulpit

  2. Przejść do Microsoft IIS Manager

  3. Wybrać stronę webową SolarWinds – “SolarWinds NetPerfMon”

  4. Kliknąć w opcję “Configuration Editor”

  5. Wybrać sekcję “system.web/httpRuntime”

  6. Zmienić “executionTimeout” z 00:01:50 na 00:10:00 lub wyższą wartość

  7. Kliknąć w przycisk “Apply”

Zmiana będzie zrealizowana w czasie rzeczywistym, bez potrzeby ponownego uruchomienia usług Microsoft IIS.

Po wykonanych czynnościach, należy zweryfikować, czy problem nadal występuje.